Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania
Budowa obwodnicy Złocieńca
w ciągu drogi krajowej nr 20

Część rysunkowa